Osiemnastka Kasi. Zapowiedź

Kolor czy czarno-białe?

Modelka: Katarzyna Kowalska